Teknolog til leie 

Unicon vil være en aktiv partner for sine kunder og i samarbeid med dem sikre både en høy grad av effektivitet i byggeprosessen og en langsiktig god løsning til gavn for alle parter. Unicon har bygget opp teknisk ekspertise og erfaring gjennem mange år. Denne stiller vi til rådighet for private byggherrer, arkitekter, entreprenør og rådgivere. I forbindelse med levering av betong kan vi for eksempel hjelpe med: 

 • Planlegging på et tidlig stadie i prosessen
 • Veiledning om typer betong og løsninger 
 • Simulering av herdeforløp ved beregning av forventede temperaturforløp i betongen 
 • Prosjektspesifikt dokumentasjonsmateriale 
 • Kurs og temamøter for dine medarbeidere, f.eks. med emnene: 
  – Utførelse og etterbehandling 
  – Gulv 
  – Energieffektive løsninger og overflater
  Lavkarbonbetong
  – Vinterstøp eller sommerstøp  
 • Byggeplassbesøk 
 • Kvalitetskontroll 
 • Utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD) 

Unicon har et stort fagmiljø for betongteknologi. Vi har 4 fagsjefer, samt driftsteknologer tilknyttet alle våre fabrikker. Våre driftsteknologer er nøkkelpersoner på fabrikkene og påser at vi alltid produserer med riktig kvalitet. I tillegg er alle teknologene tilgjengelige for våre kunder. Ta kontakt med den lokale driftsteknologen eller din nærmeste KAM