Unicon AS er Norges ledende betongleverandør med 150 ansatte og 24 faste fabrikker fra Steinkjer i nord til Mandal i sør. Vi har også mobile ferdigbetongfabrikker som kan plasseres ut på store anleggs- og infrastrukturprosjekter. For å best mulig kunne håndtere lokale prosjekter og bestillinger har vi 8 kundesentre rundt om i landet.

Unicon Norge er et heleid datterselskap av Cementir holding konsernet, en internasjonal produsent og leverandør av en bred rekke byggematerialer og nyskapende løsninger, med fabrikker i 18 land og 3000 ansatte. Cementir er ledende innen hvit sement som man bl.a. får fra med 3000 ansatte. Cementir er ledende innen hvit sement som man bl.a. får fra Aalborg Portlands fabrikk i Aalborg.

Unicon differensierer seg fra øvrige aktører i betongmarkedet med høy teknologikompetanse inkl. egne teknologer som bistår på byggeplass, samt meget god logistikkstyring av alle leveranser. Alle som bygger for fremtiden har et stort ansvar, fordi alt som bygges i dag får konsekvenser på kort og lang sikt. Unicon har en sentral rolle, da betong er et avgjørende bygningsmateriale for å sikre konstruksjoners varige og bærende egenskaper, samtidig som betong er et materiale med enorme muligheter.

Unicon skal gi markedet tilgang til stadig bedre løsninger, inspirasjon, økt kompetanse og muliggjøre at nye konstruksjoner utvikles med de høyeste ambisjoner for varighet, bærekraft og estetikk. Gjennom å jobbe med premissgivere, designere og ingeniører samt å være den optimale prosjektpartner, vil vi løfte ambisjonene til alle som bygger fremtidens Norge. ​​Unicon skal være den foretrukne partner og en ledende merkevare for alle som skaper fremtidens bygg og infrastruktur. Som merkevare skal vi oppfattes som inspirerende, innovativ, bærekraftig og til å stole på.

Unicon vet at det å levere betongen til rett tid og med rett kvalitet er avgjørende viktig for ethvert byggeprosjekt.

Nye tider krever nye produkter og løsninger. Ikke minst stilles det i dag høye krav til energiforbruk, miljøvennlighet, godt inneklima og minimalt med vedlikehold. Betong har klare fordeler og forutsetninger for å møte disse kravene, og vi har ansatte med høy kompetanse som sørger for å ligge i front av utviklingen.

BETONG FOR GENERASJONER er slagordet vårt. I det legger vi at Unicon er en fremtidsrettet leverandør med bærekraftige produkter og løsninger i fokus.


Bla i vår interaktive brosjyre

Meld deg på nyhetsbrev og få informasjon og nyheter ca. 4 ganger i året.

 

Film fra fabrikken vår på Vestby