Unicon kan utarbeide nøkkeltallsrapporter som viser fakta om dine bestillinger per prosjekt. Dette er en tilleggstjeneste til Uni Log.

Nøkkeltall er for eksempel hvilke betongkvaliteter er levert og hvor mye av hver type, bruk av redusert steinmengde eller andre tilleggsvarer, og mange flere.

Be din KAM om en slik rapport.