Inge-Olav Dalen

Produksjonsdirektør

90960956
inge-olav.dalen@unicon.no

John Markus Rødal

Produksjonssjef Øst

90720665
john.m.rodal@unicon.no

Kristian Viberg

Produksjonssjef Innland

48054657
kristian.viberg@unicon.no

Oddrun Olsen-Hanssen

Driftsteknolog Øst

91343695
oddrun.o.hanssen@unicon.no

Tony Strand

Driftsteknolog Innland

90705106
tony.strand@unicon.no

Daniel Sunde Knudsen

Fungerende driftsleder Vest

93026409
daniel.s.knudsen@unicon.no

Kaiwan Quadri Koplanto

Driftsteknolog Øst

97435966
kaiwan.q.koplanto@unicon.no

Lars Hundekilen

Driftsleder med teknologiansvar

98027466
lars.hundekilen@unicon.no

Ole Vidar Bøen

Produksjonssjef Mobil

90669717
ole.v.boeen@unicon.no

Eivind Nordheim

Produksjonssjef Trøndelag

90578492
eivind.nordheim@unicon.no

Tommy Eriksen

Teknisk Leder

99504846
tommy.eriksen@unicon.no

Erik Sørensen

Prosjektleder

41516040
erik.soerensen@unicon.no

Arnt Magne Moen

Driftsteknolog Trøndelag

99033165
arnt.m.moen@unicon.no

Thineshbabu Sivapathalingam

Driftsteknolog Øst

46862286
Thineshbabu.Sivapathalingam@unicon.no

Gunnar Valle

Driftsleder Møre

92283546
gunnar.valle@unicon.no

Bjørn Ove Samnøy

Driftsleder med teknologiansvar Innland

93201435
bjoern-ove.samnoey@unicon.no

Ståle Norvald Engh

Driftsleder Øst

92016162
stale.norvald.engh@unicon.no

Roger Aune

Driftsleder Øst

99452525
roger.aune@unicon.no

Åge Mikkelborg

Driftsleder med teknologiansvar Trøndelag

40242909
aage.mikkelborg@unicon.no

Stig Aanensen

Driftsleder med teknologiansvar Sør

90746498
stig.aanensen@unicon.no

Atle Kristoffersen

Driftsleder Øst

47475469
atle.kristoffersen@unicon.no