Unicon Lavkarbonbetong

Lavkarbonbetong iht NB 37

Lavkarbonbetong defineres som konstruksjonsbetong produsert i samsvar med reglene i NS-EN 206 + NA, der det er gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet. Klimagass-utslippet defineres og målsettes i denne sammenhengen som CO2 – ekvivalenter, der bidraget fra andre gasser enn CO2 er vektet iht. GWP (Global Warming Potential).

Publikasjon NB 37 definerer klassegrenser for klimagassutslippet for fire ulike nivåer av lavkarbonbetong:

Lavkarbon B – kan vanligvis oppnås med ordinære resepttekniske tiltak 

Lavkarbon A – krever som regel bruk av spesielle resepttekniske tiltak 

Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem – krever bruk av spesielle bindemiddelsammensetninger som ikke kan forventes å være allment tilgjengelige

Klassene er definert med grenseverdier for deklarerte klimagassutslipp for fasthetsklasse B20-B65, slik disse er definert i NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008 og NS-EN 206: 2013+A1:2016+NA:2017. Grenseverdiene for de fire klassene er gitt i tabell 1.

Tabell fra Norsk Betongforening NB37

Tabell fra Norsk Betongforening NB37

Unicon kan tilby alle lavkarbonklassene

  • Lavkarbon B - stort sett alle ordinære betongtyper tilfredsstiller denne klassen
  • Lavkarbon A - finnes tilgjengelig i alle deler av landet og i de vanligste betongtypene (gjelder ikke gulvbetong)
  • Lavkarbon Pluss - finnes tilgjengelig i alle deler av landet, men ikke i alle bestandighetsklasser
  • Lavkarbon Ekstrem - leveres på prosjektbasis fordi det krever CEM III/B-sement som vi tar inn ved behov
  • Unicon tilbyr prosjektspesifike EPD´er (miljødeklarasjoner) for å dokumentere klimagassutslipp for den enkelte betongtype
  • Unicon leverer egenskapsdefinert betong, dvs. at Unicon er den som velger hvilke delmateriale som skal benyttes for å oppfylle hver klasse

Unicon har som mål å kunne tilby betong i alle lavkarbonklassene i de områdene der råvaretilgangen gjør dette mulig. Blant prosjektene vi har levert lavkarbonbetong til er Powerhouse i Trondheim og Porsgrunn, Nasjonalmuseet med flere. Vår lavkarbonbetong er listet i Husproduktportalen til Svanemerket.

Campus Ås har lavkarbonbetong

Campus Ås har lavkarbonbetong

Horten Videregående Skole, Breeam Nor Outstanding sertifisert. Med lavkarbonbetong fra Unicon.

Horten Videregående Skole, Breeam Nor Outstanding sertifisert. Med lavkarbonbetong fra Unicon.