BIM Integrasjon

BIM står for Bygnings Informasjons Modell når man snakker om produktet og Bygnings Informasjon Modellering når man snakker om prosessen (ref. Statsbygg om BIM) Unicon deltar i Fabekos og Norsk Betongforenings arbeid med å lage system for integrering av betongspesifikasjoner i dagens BIM-modeller.