I begynnelsen av augus i 2022 ble hele Ski stasjon åpnet med en ny bred undergang under alle sporene, nytt reisetorg på østsiden av stasjonen, samt ny bussterminal. Det er Obrascon Huarte Lain (OHL) som har vært hovedentreprenør på denne delen av Follobaneprosjektet.

Follobanen åpnes for trafikk 11. desember 2022. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen vil få en reisetid på bare 11 minutter. Selve Follobanen blir 22 km lang, men hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel i to atskilte spor, er den lengste jernbanetunnelen i Norden.

Unicon har levert over 70.000m3 betong til OHL på Ski stasjon og samlet har vi levert over 300.000m3 på Follobanen.