Send inn Unicons Reklamasjonsskjema

 

Eller:

Eventuelt kan du sende epost til : UniconReklamasjon@unicon.no, med info om:

- kundenummer og -navn
- telefonnummer
- leveringsdato
- ordre- og fakturanummer
- hva gjelder reklamasjonen
- når ble feilen oppdaget
- beskrivelse av reklamasjonen og evt.utbedring/ kostnad

Før du sender inn din reklamasjon, ber vi deg om at du gjør deg kjent med punkt 6 om reklamasjoner i Fabekos Salgs- og Leveringsbetingelser.