NYTT SYKEHUS I DRAMMEN TAR FORM

 

Nye Drammen Sykehus skal erstatte dagens Drammen Sykehus samt Blakstad Sykehus, og har sentral beliggenhet på Brakerøya i Drammen. Byggestart for prosjektet var i oktober 2019 og sykehuset er antatt ferdigstilt for innflyttingsstart i 2024. 

Helse Sør-Øst er byggherre og sykehuset bygges ved delentrepriser. Unicon har hatt og har leveranser til flere av entreprisene. 

 

 

Nye Drammen sykehus

Nye Drammen sykehus

Unicon startet å levere ferdigbetong til grunnarbeidene i april 2020, hvor vi leverte til AF-Gruppen. Det gikk med ca. 14.000 m3 etterfulgt av en kulvert på ca. 8.600 m3. 

Når vi snakker desember 2021, leverer vi til to ulike entrepriser; Sentralbygg Øst til Hent AS, og Sentralbygg Vest til AF gruppen avd. Bygg Østfold. Disse to entreprisene er på til sammen rundt 32.000 m3 og pr. nå har vi levert ca. 10.000 m3. Sentralbygg Vest er en spennende leveranse hvor vi leverer tung betong. Grunnen er at betongen er til bygging av en strålingsbunker hvor det er krav til tung betong pga røntgenapparater. Denne betongen er med Kiruna tilslag og blandes på fabrikken vår på Modum. Forøvrig leveres mesteparten av betongen fra Unicons fabrikk i Drammen og noe er også levert fra Sandvika.

Synkmåling av tung betong på fabrikk

Synkmåling av tung betong på fabrikk

Støping av fundament, april 2020

Støping av fundament, april 2020

Kulvert støp, september 2021

Kulvert støp, september 2021

Støping av bunnplate sept. 2021

Støping av bunnplate sept. 2021

Det er også mye som skal bygges rundt Drammen Sykehus. Bl.a. Helseparken hvor det vil bli stort behov for betongleveranser.

Vi leverer stort sett lavkarbon B betong som har et lavere CO2 avtrykk.

Det vil kommer flere entrepriser og vi håper å bli med på flere av betongleveransene til og rundt Sykehusprosjektet.

Ferdig sykehus. Illustrasjon: Link/Bølgeblikk/Ratio

Ferdig sykehus. Illustrasjon: Link/Bølgeblikk/Ratio
Det går raskt fremover. Foto: Byggekamera
des. 21