BOLIGPROSJEKT VED SJØEN I STAVERN

Ytterst i vannkanten i Stavern finner du det helt spesielle og prisbelønte boligprosjektet Sjøparken. Prosjektet består av flere utbyggingstrinn hvorav det første, Agnes Brygge med Veidekke som entreprenør sto ferdig i 2018.

Agnes passasjen er neste byggetrinn med Backe Vestfold som entreprenør. Totalt skal Sjøparken bestå av rundt 600 boliger når det står ferdig.

Unicon har vært med og levert betong helt fra starten av prosjektet fra fabrikken i Larvik. I tillegg til å ha levert til boligene har Unicon også levert alt av betong til de mange og synlige uteområdene på Agnes Brygge.

Sjøparken ligger værhardt og flott til helt ved vannet og dette har krevd en sprekere betongtype som tåler vann. B45MF45 og B35M45 møter kravene til prosjektets spesifikke miljøpåkjenninger og er også kjent som vanntett betong. Til søylene under vann leverte vi AUV betong.

Unicon Larvik er en av to Unicon fabrikker som nå kun har maskinsand og ikke natursand som tilslag. Det vil si at byggingen av Agnes passasjen som er i gang nå, kun har betong med maskinsand. Dette er en bærekraftig løsning og sparer naturen for dyrebare ressurser.

Fra bygging av Agnes Passasjen februar 2021

Fra bygging av Agnes Passasjen februar 2021