Leveringslogg

Vi kan tilby en unik oversikt over leverte leveranser. Her finnes det detaljert informasjon om hver leveranse. All informasjon om produksjonstid, leveringstid, volum levert, kvalitet osv kommer frem.  

Optimalisering av støpeprosessen:

 • UNI – Log er en logistikkløsning som tilbys byggeprosjekter over en viss størrelse eller kompleksitet.
 • UNI – Log bidrar til å sikre optimal gjennomføring av støpeprosessen
 • UNI – Log måler definerte suksessfaktorer

Fakta: 

 • Suksesskriterier for støpeprosessen avklares
 • Nøkkeltall defineres
 • Optimal gjennomføring av støpeprosessen
 • Bruk av UNI – Log er en forbedringsprosess.

Nøkkeltall: 

 • Levert volum
 • Plasstid
 • Støpetid
 • Støpehastighet

Fase 1 – Oppstart:

 • Oppstartsmøte
 • Behovsavklaring
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Identifisering av fokusområder
 • Kommunikasjon
 • Rapporter

Fase 2 – Gjennomføring:

 • Fast kontaktperson hos salg i Unicon
 • Fast kontaktperson hos kunde
 • Definerte kvaliteter
 • SMS varsel for 1. lass og siste lass
 • Elektronisk overvåkning
 • Optimal støpeprosess; null ventetid – styrt gjennomføring

Fase 3 – Rapportering og dokumentasjon:

 • Daglig / pr. uke; Lassoversikt pr. bestilling
 • Ukentlig / pr. mnd; Leveringsstatistikk

Fase 4 – Evaluering

 • Felles gjennomgang av statistikker
 • Presentasjon av definerte nøkkeltall
 • Leveringsstatistikk mot kalkulerte kostnader
 • Forbedringstiltak