Betongspesifikasjoner

 

Du som skal bygge med betong trenger vanligvis en ordinær konstruksjonsbetong, som er hovedmengden av all betong vi leverer. Våre vanligste betongkvaliteter benevnes med en trykkfasthetsklasse f.eks B30 og en bestandighetsklasse f.eks. M60. Førstnevnte viser styrken til betongen og bestandighetsklassen hvilket miljø den skal stå i. Denne tabellen viser hvilken betongkvalitet som minimum må anvendes for ulike deler av bygget ditt:

Våre vanligste betongtyper tilbudt på en enkel måte med kun én linje på faktura kan du lese om under Funksjonsbetong.  

For å finne ut hva slags betong man trenger til sitt prosjekt må man ta utgangspunkt i hva betongen skal brukes til. Skal det være bygg eller infrastruktur, skal den brukes ute eller inne, vil den bli utsatt for mye frost, fuktighet osv. Når type konstruksjonsbetong er valgt må man videre tenke over om det er viktig med tilsetningsstoffer, fiber osv. eller om det f.eks. skal gjøres tiltak for å gjøre betongen mer miljøvennlig. Du finner mye informasjon under beskrivelsene av våre ulike produkter og løsninger 

Skal du ha betong til gulv på grunn les mer her.

NS-EN 206+NA

Unicon er sertifisert for produksjon av ferdigbetong i henhold til NS-EN 206+NA. Dette er norsk-europeisk standard som omhandler produksjon og spesifikasjon av betong. Dette betyr at vi produserer betong som tilfredsstiller kravene til produksjonskontroll og kvalitet som satt i denne norske standarden. Vårt sertifikat kan ses her.

Alle norske standarder kan kjøpes hos www.standard.no

 

Håndbok R762, «Prosesskode 2»

Statens vegvesen har egne krav til produksjon og utstøping av betong. Håndbok R762 gir krav til sammensetning, produksjon og utstøping av betong til alle prosjekter som spesifiserer dette. De tre betongtypene som er beskrevet heter SV-standard, SV-lavvarme og SV-kjemisk, og leveres vanligvis i fasthet B45 eller B35.

Statens Vegvesens håndbøker finner du her.

 

Selvkomprimerende betong 

Selvkomprimerende betong forkortet til SKB,  er en betong sammensatt for bruk i vegger, fundamenter, dekker og gulv. Betongen skal ikke komprimeres, men horisontale flater bearbeides lett i forbindelse med utstøping. Les mer om SKB!  

 

Uteområder med betong fra Sjursøya i Bjørvika.

Uteområder med betong fra Sjursøya i Bjørvika.