SIMULERING AV HERDEFORLØP

Ved hjelp av IT-verktøy kan Unicon beregne forventet temperatur- og fasthetsforløp ut fra de gitte forutsetninger. Slike beregninger kan benyttes til å finne behovet for hjelpetiltak i de kalde årstider (fyring, isolering, varm betong etc) eller finne ut om betongen blir for varm i massive konstruksjoner. Har dere stort behov for slike beregninger så kan Unicon hjelpe til med å lære opp personell i de aktuelle IT-verktøyene.