Et viktig bygg for Norge

Opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter var en av anbefalingene til Gjørv-kommisjonen etter granskingen av  terrorangrepene 22. juli.

Anlegget skal huse politiets helikoptertjeneste,  beredskapstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlerne. 

Etter en omfattende byggeperiode hadde Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) offisiell åpning mai 2021.

Fotkredit: Knut Ramstad

Fotkredit: Knut Ramstad

Helikopterdekke med basalt

Gjennom Skanska har Unicon levert hele 20.000 kubikk betong til prosjektet.

Ved støping av selve helikopterdekke måtte det benyttes basaltfiber kombinert med plastfiber fordi stålfiber ville kunne påvirke instrumentene i helikopterene.

Fotokredit: PNB_Nordic Office Of Architecture

Fotokredit: PNB_Nordic Office Of Architecture

Beredskapssenter på Taraldrud er stort i areal, har komplekse systemer og løsninger, og inneholder topp moderne treningsfasiliteter. PNB består av et ankomstbygg, hovedbygg/administrasjonsbygg, helikopterhangar og -landingsplass. Treningsfasilitetene er både ute- og innendørs. Et treningsbygg inneholder gymsal, svømmehall og styrkerom og litt vekk fra hovedbygningene ligger hinderløyper, inne- og utendørs skytebaner og skytehus og et klatretårn på 20 meter.

I løpet av byggeperioden har det vært nesten 300 firmaer og drøye 2.000 personer med i prosjektet. Samtlige måtte ha  sikkerhetsklarering før  adgang til byggeplassen. Denne klareringen har vært omfattende og krevende, ikke minst for byggherre og totalentreprenør når en nitid og nøyaktig fremdrift skulle planlegges.

Selve bygningsmassen er bygget for røff behandling og for å vare over tid. Foajeen har en veldig høy finish på betongarbeidene, og har  et godt samspill mellom betong og treverk. Sammen med Skanska har Unicon sett på totalbildet i prosjektet, og ikke bare på enkeltposter i budsjettet. I stedet for å løfte kvaliteten maksimalt overalt er det lagt ekstra material- og utførelseskvaliteter i utvalgte områder. Nordic - Office of Architecture er arkitektene bak prosjektet.

Se flere bilder og les artikkel på bygg.no

Fra støping av helikopterdekket

Fra støping av helikopterdekket

Stilig inngangsparti. Fotokredit: Knut Ramstad

Stilig inngangsparti. Fotokredit: Knut Ramstad