Miljøveiledning EPD

Miljødeklarasjoner forkortes EPD, dvs Environmental Product DeclarationEn miljødeklarasjon er et dokument som oppsummerer varens miljøprofil. Les mer om hvordan en EPD regnes ut på EPD Norges hjemmesider: www.epd-norge.no. 

Miljødeklarasjoner brukes i hovedsak for at byggherre skal sette opp et miljøbudsjett eller -regnskap for sitt prosjekt. I tillegg er EPD dokumentasjon for oppnådd lavkarbonklasse i henhold til Norsk Betongforenings publikasjon nr 37 Lavkarbonbetong (NB 37). 

Unicon benytter Fabekos EPD-generator lca.no for utarbeidelse av prosjektspesifikke EPD’er. Ta kontakt med din KAM dersom du behøver slik dokumentasjon til ditt prosjekt. 

Eco-produktrapport 

ECOproduct er en sertifisering/vurdering av byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). Rapporten benyttes av arkitekter, entreprenører og byggherrer og er et krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifiseringer. Unicon’s ECOproduct rapport for betong finner du her. 

Veiledning til Svanemerket 

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall. 

Betong kan ikke svanemerkes i seg selv, men Unicon’s betong Lavkarbon A og Lavkarbon B er registrert i Svanemerkets Husproduktportal og her finner du alle materialer som bidrar til ekstra poeng når byggeprosjektet ditt skal Svanemerkes. Mer info om Husproduktportalen finner du her: REFERANSE 

Har du andre spørsmål om betong og miljø? Kontakt fagsjef Agnar Løbakktlf 917 77 966 eller epost agnar.loebakk@unicon.no