Digital bestilling gjennom Unicons kundeportal

Vår kundeportal gir bedriftskunder muligheten til selv å legge inn bestillingen direkte i våre systemer. Dette er tilrettelagt gjennom en egen pålogging som skaffes gjennom din kundekontakt.

Fordelene med denne løsningen er at vi reduserer feilkilder og misforståelser, samt at bestillinger kan plasseres i systemet vårt gjennom hele døgnet.  For å blir registrert bruker kreves det en viss forståelse for betong. Men såfremt kunden har en basiskunnskap om betong og utstyr, så vil de lett kunne bruke den.

I neste versjon av portalen vil kundene våre få tilgang til ordrebekreftelser, fakturaer og statistikker.

Logg in på kundeportalen.