VISJON OG MISJON

Betong er mulighetenes materiale og inspirerer til unike og kreative løsninger. Unicon fokuserer på å utnytte mulighetene og samtidig gjøre arbeidet med materialet så enkelt og effektivt som mulig. Resultatet er spenstige løsninger til glede både for byggherrer/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og private kunder.

VÅR VISJON

Vi i Cementir ønsker å bevare vår unike markedsposisjon gjennom produktsegmentering og bedriftsmangfold.

Vi ønsker å skape verdier gjennom en smidig organisasjon som kan støtte vekst, respektere miljøet og fremme integrasjon med lokale miljøer.

VÅR MISJON

Vi i Cementir utvikler vår forretning gjennom produktlederskap og kontinuerlig prosessforbedring.

Vi griper mulighetene ved å ta i bruk vår kunnskap og våre ansattes fleksibilitet.

Vi tilpasser organisasjonen vår til det lokale markedet for å øke vår verdi og sikre gjensidig utvikling.

Foto: Trond Opstad

Foto: Trond Opstad