Alle foto THT Foto/R8 Property

Powerhouse Telemark, Norges fjerde Powerhouse er åpnet

Powerhouse byggene er resultat av et samarbeid om utvikling av klimabygg mellom Entra, Skanska, Zero, Snøhetta og Asplan Viak. Første prosjekt var Powerhouse Kjørbo i Sandvika. Et Powerhouse skal produsere mer energi enn det bruker gjennom et 60 års langt livsløp. Powerhouse Telemark er Powerhouse Paris Proof, en ny standard for fremtidens bygg, hvor nullutslipps byggeplasser i kombinasjon med klimavennlige materialer, ombruk og gjenbruk og fornybar energi må være en del av løsningen.

Den Grønne Diamanten som den også kalles hadde offisiell åpning i Porsgrunn 30. oktober 2020. Ved hjelp av ni energibrønner, solceller på fasade, tak, carport og sykkelskur, produserer bygget mer energi enn det forbruker inklusive det som er gått med til produksjon, drift og byggematerialer. Powerhouse Telemark har opp til 66 prosent lavere energiforbruk enn tilsvarende nye kontorbygg.

Les prosjektbeskrivelse på bygg.no


Lavkarbon betong

Unicon har levert all betong til bygget, rundt 3.500 m3 fra fabrikken i Skien. Betongen er av klasse Lavkarbon Pluss, en spesialresept satt opp etter tett samarbeid med entreprenør Skanska. Miljøbetongen var et viktig bidrag til at Powerhouse Telemark kunne bli et såkalt plusshus.