FERDIGBETONG

HERDEFORLØP

Unicon kan hjelpe deg med diverse beregninger og tilhørende dokumentasjon. Vi utfører beregningene selv eller ved hjelp av våre underleverandører.

Beregning av temperatur
Ved hjelp av IT-verktøy kan Unicon beregne forventet temperatur- og fasthetsforløp ut fra gitte forutsetninger og dermed vurdere risikoen for blant annet sprekkdannelser. Ekstra tiltak i forbindelse med vinterstøp er eksempel på andre bruksområde. Beregningene stilles fritt til din rådighet. Du kan også hente ett av programmene gratis fra internett.

Tørketid
Generelt gjelder: Det kreves vanligvis relativ fuktighet på 85% eller mindre før tett belegg kan legges på et betonggulv.

For mer informasjon ta kontakt med våre fagsjefer.graf_funk_245

toerketidgraf_245

(Visited 15,350 times, 7 visits today)