FERDIGBETONG

TEMPERATURFORLØP OG TØRKETID


Unicon kan hjelpe deg med diverse beregninger og tilhørende dokumentasjon. Vi utfører beregningene selv eller ved hjelp av våre underleverandører. Følgende beregningsverktøy tilbys:

Beregning av temperatur
Ved hjelp av IT-verktøy kan Unicon beregne forventet temperatur- og fasthetsforløp ut fra gitte forutsetninger og dermed vurdere risikoen for blant annet sprekkdannelser. Ekstra tiltak i forbindelse med vinterstøp er eksempel på andre bruksområde. Beregningene stilles fritt til din rådighet. Du kan også hente et av programmene gratis fra internett.

Beregning av tørketid
Vi beregner tørketid, og dermed ventetid, ved bruk av forskjellige typer betong. Dermed kan kundene f.eks. ta stilling til om det vil lønne seg å velge en hurtigere og kanskje dyrere type – men som til gjengjeld sparer inn 1-2 måneders ventetid.

Generelt gjelder:
Det kreves vanligvis relativ fuktighet på 85% eller mindre før tett belegg kan legges på et betonggulv. For mer informasjon ta kontakt med våre teknologer.graf_funk_245

toerketidgraf_245