Betongstøp under vann 

Betongstøp under vann krever betong som er sikret mot utvasking, slik at betongen holder sammen og ikke ender opp som en haug med grus og sand. Unicon leverer to varianter av betong tilpasset støp under vann: 

UV betong – Undervannsbetong: 

Dette er betong som kan brukes der vannet rundt betongen står stille eller betongen ikke skal slippes ned gjennom vann. Betongen passer godt til støp i forskaling der pumpeslange kan senkes ned til bunnen. Betongen kan ikke leveres i M60 og M90 klassene. Betongen leveres alltid som SKB.  

AUV betong – Undervannsbetong med antiutvaskingsmiddel: 

Dette er betong som benyttes der det er strømninger i vannet rundt betongen, eller betongen må slippes ned gjennom vann. Betongen kan ikke leveres i MF klassene, dvs til konstruksjoner som er utsatt for fryse/tine sykluser. Betongen leveres alltid som SKB. 

Ved støp av plater med fall som er delvis i vann, typisk båtoppdrag, kan en ikke benytte de to spesialbetongene. AUV betong kan ikke benyttes da denne ikke kan leveres i MF klassene. UV betong leveres alltid som SKB og er ikke egnet. En stiv betong i MF40 klassen vil ha den nødvendige sikkerhet mot utvasking som trengs dersom en passer på å støpe på lavvann og at støpen ikke utsettes for bølger. 

 

Søyler under vann på Agnes Brygge, Stavern

Søyler under vann på Agnes Brygge, Stavern