Lett eller tung betong 

Betong kan lages i et stort spenn av densiteter/vekt.  Normalt har betong en densitet på ca 2400 kg/m3Lettbetong er betegnelsen på betong som har densitet lavere enn 2000 kg/m3. Lettbetong produseres ved å tilsette tilslag som er lettere en de normale tilslaget. Lettbetong har begrensinger i styrke, og dette tiltar med lavere densitet. En variant av lettbetong er skumbetong, der deler av tilslaget byttes ut med luftbobler. Dette gjør at en kan produsere skumbetong med densitet ned mot 300-500 kg/m3, med tilhørende meget lave styrker. 

Tung betong kan produseres opp til ca 5500 kg/m3, men tyngre betong koster mere. Opp til ca 3500 kg/m3 benyttes tungt tilslag fra gruvedrift (magnetitt/jernmalm), noe som fordyrer betongen en god del. Ved densitet over ca 3500 kg/m3 må en gradvis bytte fra magnetitt/jernmaln og til rene jern/stål produkter, og dette medfører at kostnaden stiger bratt. Eksempel på bruksområde for tung betong er rundt røntgenapparater.

Lett og tung betong er spesialvarer som må avklares og bestilles i meget god tid. Skal du støpe med lett eller tung betong, ta kontakt for å avklare muligheter.