Farget betong 

Det er i de fleste tilfeller kun vår egen fantasi som setter begrensinger i forhold til hvilke farger og strukturer man kan få til med plasstøpt betong. 

Betongsammensetningen og betongens delmaterialer bestemmer betongens farge. I tillegg går det an å velge hvit sement eller hvitt fargestoff for å få lys betong, eller blått, grønt, rødt eller gult. De reneste fargene får man ved å benytte hvit/lys betong som basis og så tilsette fargestoff i forskjellige mengder.  

Også når det gjelder strukturer er det uante muligheter. Spesielt med tanke på forskalingstyper. Men det er ikke bare forskalingen som er med på å skape betongens mangfoldige overflatestrukturer. Valg av tilslag og type etterbehandling er også med på å bestemme overflatestrukturen. 

Vi anbefaler at du leser Norsk Betongforenings publikasjon nr 9 «Betongoverflater» før du planlegger å støpe med synlige betongoverflater. 

Her kan du hente mer inspirasjon om betongoverflater:

www.byggutengrenser.no
www.synligbeton.dk

Støping av sort betong

Støping av sort betong