Høyfast betong

Høyfast betong ligger i området over fasthetsklasse B95. NS-EN 206+NA gir bruksregler til og med B95. Ultra høyfast betong (UHPC) defineres vanligvis for betongtyper med trykkfasthet > 120 MPa. 

Unicon har dokumenterte betongsammensetninger opp til 150 MPa. Ta kontakt med en av våre fagsjefer dersom du er interessert.