LAVVARMEBETONG

Skal det støpes grove konstruksjoner? Er det strenge krav til tett og bestandig betong? Dette og mer til, har vært, og er fremdeles krevende utfordringer for betongbransjen. Følgende hovedutfordringer må løses best mulig, og henger ofte sammen: 

  • Redusere betongens varmeutvikling 
  • Levere funksjonell betong med lavest mulig svinnpotensiale 

Utfordringene er satt fokus på gjennom utvikling av egne såkalte lavvarmebetonger. Vi har valgt å ta inn flyveaske i ren form på våre betongblandeverk. Det gir stor fleksibilitet ved at betongen kan skreddersys til de ulike prosjekter. Nødvendig eller ønsket mengde flyveaske erstatter deler av vår sement og er med på å løse utfordringene beskrevet over. 

Hardangerbrua og kulverter i Bjørvika er prosjekter hvor Unicon har levert lavvarmebetong. Vi er også i dialog med Vegdirektoratet vedrørende utvikling av morgendagens vegvesenbetonger med ulike kombinasjoner av sement, silikastøv og flyveaske. 

Restaurant Under er støpt med lavvarmebetong Foto: Vetle Houg, Byggutengrenser

Restaurant Under er støpt med lavvarmebetong Foto: Vetle Houg, Byggutengrenser