BÅNDBIL MED TRANSPORTBÅND

Levering med transportbånd er en enkel og effektiv måte å utføre støpejobben på. Med en påmontert endeslange kan betongen fordeles jevnt utover på plate eller kan benyttes til å fylle direkte i en f.eks veggforskalling.  Transportbåndet på våre betongbiler er bevegelig i en radius på 180 grader fra bilens ende og kan levere både i terreng høyere og lavere enn bilens plassering. Rekkevidde på våre transportbånd er inntil 16 meter.

Leveranse med båndbil

Leveranse med båndbil

Båndbiler

Båndbiler

Båndbil close up

Båndbil close up