PUMPING AV BETONG

Unicon tar hånd om hele betongleveransen, også pumping. Komplette løsninger og godt samspill med kunden gir best resultat og totaløkonomi.

Vi har biler som kan pumpe betong enkelt til vanskelig tilgjengelige steder. Rekkevidde tårnpumper er fra 17/24 til 52/57 meter horisontalt/vertikalt. Pumpekapasitet 30 – 100 m3 i timen. Ved pumpelengder ut over pumpens rekkevidde eller ved innvendig i bygninger etc. kan det legges ut slanger eller rørgate. Utvalget av tårnpumper vil variere distriktsvis. Klikk her for å se rekkevidden på de ulike pumpetypene og finne den som passer for deg.

Ta kontakt med kundesenter i ditt lokalområde for ditt spesielle pumpeoppdrag.

Veiledning ved valg av pumpeslange fra Fabeko

Veiledning ved bruk av betongpumpe fra Fabeko

Vår lengste pumpe på 57 meter. På byggeplass Dybdahlsgården i Trondheim.

Vår lengste pumpe på 57 meter. På byggeplass Dybdahlsgården i Trondheim.