Miljøvennlig transport


Grønnere betongleveranser med batteridrevet elektrisk trommel

Unicon har som mål at hele vår transportflåte skal bli utslippsfri. I juni 2021 lanserte vi nye miljøbiler som går på biodrivstoff og har elektrisk trommel som kan kjøre og levere en hel dag på kun én lading. 

Ved å kjøre trommelen på batteri sparer man inntil 30% av drivstofforbruket på betongbilene. Batteridrevet trommel betyr også at det blir mye mindre støy enn vanlig fra bilen på byggplass. Ved at bilen i tillegg benytter biodrivstoff kan en betongbil i snitt spare inntil 90% av CO2 utslippet sammenlignet med en dieselbil. Dette betyr i snitt ca. 20 tonn CO2 pr betongbil pr. år.

 

Bilene ble lansert på Fridtjof Nansens plass i juni 2021 med Oslos ordfører tilstede.

Bilene ble lansert på Fridtjof Nansens plass i juni 2021 med Oslos ordfører tilstede.

 

 

 

  • 90% lavere CO2 utslipp

  • Trenger ikke byggestrøm

  • Mindre støy

 

Unicon har pr. i dag to biler som kjører til prosjekter i Oslo-området men flere biler kommer etterhvert til de øvrige fabrikkene våre med Bergen som neste på listen. 

Kontakt oss for utslippsfri leveranse til ditt betongprosjekt!

Om levering med biodrivstoff

Mange av betongbilene våre kan bruke biodrivstoff. Biodrivstoff er flytende eller gassformig brensel som er fremstilt av biologisk materiale, ofte kalt biomasse. Kjøretøyer hos Unicon som går på biodrivstoff, benytter typen HVO 100.

HVO 100 er en av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet fremstilles gjennom hydrering av fornybare råvarer og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje) Produktet oppfyller kravene ifølge Klasse A i den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 15940. HVO 100 kan gi en CO2 reduksjon på inntil 88 %, sett mot tradisjonelt drivstoff.