HYDRAULISK RENNE

Vi har biler med inntil 9 meter lang hydraulisk renne, som kan brukes for opptil ca 1 m høye konstruksjoner når betongbil og konstruksjon står på samme plan.

 

 

Bruk av hydraulisk renne på prosjekt Varoddbrua

Bruk av hydraulisk renne på prosjekt Varoddbrua