Karsten DeRosche Beierholm

Innkjøpssjef

+45 98777088
karsten.beierholm@aalborgportland.com

Natalya Benestad

Senior Innkjøper

48062459
natalya.benestad@unicon.no

Nina Cathrine Kristiansen

Innkjøper

91689631
nina.c.kristiansen@unicon.no

Rita Henn

HR Manager

92600465
rita.henn@unicon.no

Johnny Madsen

HMS & Kvalitetsleder

95990970
johnny.madsen@unicon.no

Trond Bjørnstad

HR konsulent

90076077
trond.bjoernstad@unicon.no