Hva kan DU gjøre for å holde klimagassutslippet nede ved bestilling av betong

*Unngå reduksjon i steinstørrelse og mengde når det er mulig. Mer stein gir mindre sementmengde = redusert utslipp


*Unngå å bestille "for god" betong. Jo lavere fasthet jo lavere CO2-avtrykk.   


*Bestill riktig mengde og unngå unødig betongavfall.


*Bruk Unicons prosjektspesifikke EPD for å dokumentere klimagassutslipp.


*Bruk leveringslogg til å optimalisere transport og ventetid.


*Spør om betongbilen kan bruke biodrivstoff.