Glidestøp

Glidestøp er en konstruksjonsmetode hvor betongen støpes ut lagvis i en glideform som løftes/jekkes opp i små og mer eller mindre kontinuerlige trinn. På denne måten vil man unngå horisontale støpeskjøter.

Typiske konstruksjoner hvor glidestøp benyttes er heis/trappesjakter, piper, siloer, vegger og bropilarer.

Vi i Unicon har god og lang erfaring med levering av betong til glidestøper.

Av nyere prosjekter vi har levert glidestøp til kan nevnes nye Regjeringskvartalet i Oslo, Fylkesbygget i Bergen og Lepsøybrua på Nordøyvegen.

Ønsker du å snakke med oss om glidestøp, kontakt en av våre fagsjefer.

Les mer om glideforskaling hos Interform.

Gildestøp, Monserud Renseanlegg i Hønefoss i 2017

Gildestøp, Monserud Renseanlegg i Hønefoss i 2017

Gildestøp under bygging av Fylkesbygget i Bergen april 2021

Gildestøp under bygging av Fylkesbygget i Bergen april 2021