HVA BØR DU HA KLART VED BESTILLING AV BETONG


Her er listen over hva du bør ha klart når du skal bestille betong. Har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter 

1. Kundenavn/kundenummer/ordrenummer
2. Leveringsadresse
3. Byggeplasskontakt
4. Evt. rekvisisjonsnummer/prosjektnummer
5. Hva skal du støpe?
6. Leveringsdato
7. Antall m³
8. Avlessingsmetode (bånd, pumpe, teleskoprenne etc.)
9. Betongtype (bestandighetsklasse, fasthetsklasse, steinstørrelse etc.)
10. Konsistens
11. Ønsket leveringstidspunkt
12. Leveringsrytme ( m³/ time)
13. Tilsetning (stål-, plastfiber, retarder, akselerator, ekstra varme etc.)