UNICON GULV 

 

Unicon Gulv er en betong tilpasset plater på mark med tykkelse minimum 100mm. Gulvet må nettarmeres før støping, det anbefales minimum K189 nett til gulv med normal belastning (boliger). 

Betongsammensetning: 

  • Betongkvalitet B30 M60 
  • Noe redusert steinmengde 
  • Normal avbinding, dvs 3-5 timer etter utstøping 
  • Miljøgunstig-oppfyller kravet til Lavkarbonklasse B 

Utstøping 

  • Betongen leveres i en flytende lettstøpt konsistens og kan disses ut. 
  • Bearbeidingen kan avsluttes etter dissingbrettskures eller alternativt stålglatting dersom man ønsker en helt glatt overflate. 

Etterbehandling 

  • Etterbehandling av den ferske betongoverflata vil forbedre sluttresultatet og forlenge gulvets levetid. 
  • Dusj finfordelt vann på gulvet rett etter skuring/glatting. Hold gulvet fuktig i minimum 7 døgn ved å legge over tynn plast 
  • Det finnes egnede produkter, herdemembraner, som kan påføres rett etter utstøping og som forsegler overflaten i de første kritiske timene etter støp. Kontakt produktleverandør for valg av rett produkt. 

Her kan du lese om støping av betongplatting i hagen. Ønsker du å vite mer om gulv på grunn?