Landbruksbetong (tidligere Q betong)

 

Betong i kontakt med husdyrgjødsel/avføring fra husdyr krever spesielle tiltak for å sikre en betong som tåler avføringens sure egenskaper. Dette gjøres ved å tilsette minst 4% silika, som er et finmalt materiale som øker betongens tetthet og motstand mot husdyravføringen. B35 betong med silika er standardisert til formålet, er enkelt å bestille og du får kun én linje på faktura.

I tillegg til at det benyttes landbruksbetong så må det også sikres tilstrekkelig armeringsoverdekning. Det er bortkastet å bruke god betong dersom armeringen ligger utsatt til. 

Landbruksbetong leveres normalt som B35 M45, men kan og leveres i høyere klasser – men kan IKKE leveres i B30 M60. 

Typiske bruksomåder er gjødselkjeller/tank, spaltegulvgulv i bås, renner – all betong som kommer i kontakt med husdyrgjødsel. Betongen kan med fordel også benyttes der betong kommer i kontakt med silofor.  

Les mer om betong til landbruket.

Støping av bunnplate til møkktank på Ringsaker

Støping av bunnplate til møkktank på Ringsaker