Støp fugefrie gulvflater opptil 1300m²

Unicons fugefrie gulv består av ferdig fiberarmert betong  tilsatt svinnreduserende tilsetningsstoff fra Master Builders. Denne løsningen bidrar til at du kan støpe fugefrie gulvflater på opptil 1300m², selvfølgelig avhengig av laster og underlag. Vi har også en løsning for enda større arealer, men da blir det en kombinasjonsløsning med fiberbetong og armeringsnett i toppen, eller evt. med spennarmering. En annen forutsetning er også at gulvet må utføres fritt flytende.
Vår fugefrie betong kan også lages iht Norsk Betongforenings publikasjon NB15 «Betonggulv – gulv på grunn, påstøp» og dens gulvklasser I,II og III.

Teknisk informasjon
Fugefritt betonggulv må beregnes av vår fiberleverandør Bekaert. De har lang erfaring og høy kompetanse på dette området. Skjema for beregning av gulv på grunn må fylles ut og sendes oss. Klkk her for skjema. Vi vil ut ifra dette gjøre en beregning som optimaliserer gulvet iht dine ønsker. Dialogen holdes underveis tett med deg som entreprenør.  Ut ifra disse opplysningene, vil vi komme med et forslag til løsning ift. fibertype, fibermengde, SRA-mengde og evt dekketykkelse.

For utførelsen av selve gulvstøpen og den viktige etterbehandlingen, under og rett etter utstøpningen, henviser vi til beskrivelse i Norsk Betongforenings publikasjon NB15 «Betonggulv – gulv på grunn, påstøp» og dens gulvklasser I,II og III.

Les om de flotte rissfrie gulvene vi leverte til Bamas nye bygg.

Last ned produktark om Fugefritt Betonggulv

Last ned produktark om svinnreduserende tilsetningstoff SRA 900

 

 

Prøysenhuset har fugefritt gulv.

Prøysenhuset har fugefritt gulv.

Hakadal Skole med fugefrie gulv

Hakadal Skole med fugefrie gulv

Buvika Skole i Trøndelag har store fugefrie gulvflater

Buvika Skole i Trøndelag har store fugefrie gulvflater