Dekkeløsninger

Rasjonelle og rimelige dekkeløsninger basert på plass-støpt betong. 

Dekkeløsninger som   

 • reduserer byggetiden 
 • gir større fleksibilitet 
 • konkurrerer på spennvidder 
 • enklere tilfredsstiller lydkrav  
 • reduserer energibehovet, se UNI-Energy 
 • bedrer totaløkonomien 

UNI-Deck inneholder ett kostnadsoverslagsprogram for de mest vanlige dekkeløsningene i dag. 

Slakkarmerte dekker 

 • Dette er dekker støpt på tradisjonell forskaling og oftest armert med stangarmering.  

Plattendekker 

 • Prefabrikkerte dekkeelementer med en bredde på 2,4m og en tykkelse som varierer fra 5-9 cm. All hovedarmering legges og støpes i fabrikk. Kun overkant- og fordelingsarmering legges i på byggeplassen etter montering og før utstøping. Kan leveres både som slakkarmerte og forspente elementer 

Etterspente dekker 

 • Dette er også dekker støpt på tradisjonell forskaling, men hvor en del av stangarmeringen er erstattet med uinjiserte spennkabler lagt i parabelform. 
 • Spennkablene spennes opp etter at betongen er utstøpt og herdet en tid. 
 • Fiberarmerte etterspente dekker er et meget godt alternativ til hulldekker.

Bubbledeck

Bubbledeck er et dekkeelement som spenner i to retninger. Det er ferdig armert, og lagt inn med store plastballer. Plastballenes funksjon er å redusere vekten av dekket, uten at bæreevnen blir vesentlig redusert. Bubbledeck blir altså som en dekkeforskaling som skal  bli værende, og støpes ferdig med ferdigbetong.

Hvis du vil vite mer om våre dekkeløsninger, kontakt fagsjef Agnar Løbakk; aglo@unicon.no

Du kan også lese mer om plasstøpte dekker i Fabekos brosjyre.