Cementir Holding N.V.’s whistleblowerordning

Det er Cementir Holding N.V.’s mål å skape og opprettholde et åpent arbeidsmiljø, hvor medarbeidere, ledelse og tredjeparter har mulighet for å gi uttrykk for bekymringer vedrørende uetisk, ulovlig eller uønsket adferd eller mistanke om, at slik adferd finner sted.

Som en ansvarlig virksomhet ønsker Cementir Holding N.V. å få vite om uregelmessigheter, som foregår i våre selskaper. Vi oppfordrer derfor alle til å informere oss, hvis man har kjennskap til slike uregelmessigheter. 

I overensstemmelse med EU’s whistleblowerdirektiv og lov om beskyttelse av whistleblowere er det etablert en intern, konsernfelles whistleblowerordning, som omfatter alle selskaper under Cementir Holding N.V. Under whistleblowerordningen kan du som medarbeider, ekstern forretningspartner, samarbeidspartner, leverandør eller kunde fritt rapportere de tilfeller du måtte ha erfart om ulovlig og annen uønsket adferd i et av våres selskaber uten å skulle være redd for represalier eller trusler.

For å være beskyttet av reglene om whistleblowing er det en forutsetning, at du på innberetningstidspunktet har rimelig grunn til å anta, at de innberettede opplysninger var korrekte.

Der er opprettet forskjellige kanaler gennom hvilke du kan foreta dine eventuelle innberetninger af lovovertredelser, overtredelser av konsernets etiske regler eller andre alvorlige forhold.

Alle innberetninger mottas, analyseres og undersøkes nærmere af Cementir Holding N.V.’s Group Chief Internal Audit Officer.

De antatte forhold om ulovlig eller annen uønsket atferd skal beskrives nærmere, således at det er tilstrekkelige bekreftende/underbyggende opplysninger til, at de involverte personer og hendelser kan identifiseres.

Hvis du ønsker å innberette en overtredelse, kan du sende et brev, en e-mail eller fylle ut et web-formular.

Brev:    
Cementir Holding N.V.
Attention: Group Chief Internal Audit Officer – Confidential
Corso Francia 200
00191 Rome
Italy

E-mail: whistleblowing@cementirholding.it eller ethicscommittee@cementirholding.it

Web-formular: https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-complianc


Det henvises forøvrig til "Vejledning om procedure for indberetning via Cementir Holding N.V´s whistleblowerordning" og "Håndtering ved whistleblower-indberetninger og disciplinærsystemet" hvor håndtering av innberetninger er nærmere beskrevet.

Innberetning til eksterne whistleblowerordninger

Utover innberetninger til Cementir Holding N.V.’s interne whistleblowerordning har du også mulighet til å gjøre bruk av de eksterne whistleblowerordninger, som hhv. Datatilsynet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har etablert. Det henvises til de enkelte myndigheters hjemmesider for ytterligere opplysninger.

 

 

                                                                                                                                                        December 2021