Mobile anlegg

Produksjon av ferdigbetong akkurat der du bygger!

Unicon tilbyr mobile fabrikker for produksjon av ferdigbetong på eller ved anleggsplass. De mobile anleggene tilpasses hvert enkelt prosjekt, det være seg industrianlegg, bruer, veier eller andre større oppdrag.

En Unicon betongfabrikk i anleggsområdet utgjør samtidig en mulig tilførsel av fagfolk, kompetanse og ekstra tjenester til prosjektet som sådan.

Unicon er Norges største aktør på ferdigbetong, og den med lengst erfaring med mobile anlegg. I kraft av Unicon har entreprenører og byggherrer et stående tilbud om en komplett samarbeidspartner på betongsiden.

I dag har vi to mobile fabrikker på Fjørtofta og Longva for å best mulig kunne levere til Nordøyvegen utbyggingen.

Har du spørsmål om mobile anlegg kontakt Produksjonssjef Mobile Anlegg Ole Vidar Bøen, Tlf: 9066 9717

Fjørtofta, en av to mobile fabrikker satt opp for å levere til Skanska på prosjekt Nordøyvegen

Fjørtofta, en av to mobile fabrikker satt opp for å levere til Skanska på prosjekt Nordøyvegen