Storskala prøvestøp med resirkulert tilslag for Veidekke

Til sitt nye hovedkontor på Ulven i Oslo har Veidekke store ambisjoner om å redusere klimagassutslippene. Veidekke´s uttalte mål er en klimagassreduksjon på minimum 50% innen 2030, og Veidekke ønsker å vise at dette målet også er mulig med et vaskeekte betongråbygg til sitt nye hovedkontor. For Unicon som leverandør av ferdigbetong betyr dette at det skal leveres betong med lavt CO2-avtrykk og grovt resirkulert tilslag.

Den 7. februar 2022 ble deler av en storskala prøvestøp gjennomført på Ulven, og som grovt tilslag oppbrukes rivemasser som er knust betong som blir foredlet til et tilslag av god kvalitet. Veidekke og Øst-Riv står bak produksjonen av tilslaget. Betongen levert fra Unicon på Sjursøya er Lavkarbon Ekstrem.

Til prøvestøpet har Veidekke bygget en «mock-up» av dekker og søyler for å dokumentere sementens herdeutvikling, og om det resirkulerte tilslaget vil ha betydning for utstøping. Selve byggingen av prosjektet starter senere i år (gunnarbeider og kjeller), og betongleveransen med lavkarbon ekstrem og resirkulert tilslag blir i starten av 2023.

Til sitt nye hovedkontor har Veidekke inngått en samarbeidsavtale med OBOS. Ved ferdigstillelse i 2024 går Veidekke inn som leietaker av bygget med en 8 års tidshorisont. Veidekke og OBOS vil i tillegg inngå en avtale om bygging av ytterligere 300 leiligheter i området. Hovinbyen, – som området på Ulven heter, skal omgjøres til en levende bydel med boliger, kontorer og næringsbygg.

Alf-Egil fra Veidekke prøver ut betongen på laben på Sjursøya før levering

Alf-Egil fra Veidekke prøver ut betongen på laben på Sjursøya før levering

Erfaring etter støp

Erfaringen etter fullskala prøvestøpen er meget gode. Det resirkulerte tilslaget er av god kvalitet, og fungerer som ønsket i betongproduksjonen. Ikke minst er gevinsten stor, ved at oppbruk av riveavfall fra betong sparer naturressurser og reduserer deponibehovet.