Reklamasjonsskjema

Før du sender inn reklamasjonsskjemaet, ber vi deg gjøre deg kjent med reklamasjons-punktet i Fabeko´s salgs- og leveringsbetingelser.