FERDIGBETONG

BETONGTYPER OG LØSNINGER

Riktig styrke og bestandighet

Betong er et miljøvennlig byggemateriale velegnet til mange formål. Den kan få de mest fantastiske former og uttrykk. Ferdigbetong fremstilles etter en rekke resepter, hvor den ferdige betong tilpasses kravene til miljø, styrke, anvendelsesområde og ønske om bearbeidbarhet. Valg av miljø- eller bestandighetsklasse styrer valget av fasthetsklasse. Tabellen nedenfor viser ulike eksponeringsklasser, minimum bestandighetsklasse som takler valgt miljøbelastning og de naturlig tilhørende fasthetsklasser. Grunnlaget for tabell finnes også i NS-EN 206-1 med diverse tilleggskrav.

Screen-Shot-2015-08-20-at-8.11.44-PM

Unicon Funksjonsbetonger er ulike typer ferdigbetong delt inn etter bruksområde:

Passer ditt bruksområde til en av funksjonsbetongene vi tilbyr? Unicon har laget en sammensetning som gir hver betongtype de beste egenskaper for formålet. Vi tilbyr Unicon Funksjonsbetonger for å gjøre hele prosessen rundt beskrivelse, valg av betongtype, bestilling og fakturering på en enkel og grei måte.
Unicon Funksjonsbetong for ditt formål bestiller du enkelt hos vårt kundesenter.

Jordfuktig betong er aktuelt i sommersesongen. Den brukes til f.eks. setting  av kantstein og pyntesteiner, blomsterbed, muring av stein mm.

Betong for fremtiden
Betong er fremtidens byggemateriale; bestandig og bærekraftig. Se brosjyre fra NTNU & Bygg Uten Grenser.245_aage2108-3

245_aagedscf4618

(Visited 61,106 times, 1 visits today)