LANDBRUK OG BETONG


Det er stort behov for ulike konstruksjoner i betong til landbruksnæringen. Unicon har lang erfaring i å levere til landbruket og har mange gode referanseprosjekter å vise til. Det stilles litt andre krav til betongen som skal brukes i landbruket ettersom den kan komme i kontakt med husdyrgjødsel og avføring. Unicon leverer følgende produkter til landbruk:

Landbruksbetong (tidligere Q-betong)
Brukes til alt som er i kontakt med husdyrgjødsel og dyr som bygging av fjøs. B35 betong med silika er standardisert til formålet, er enkelt å bestille og du får kun én linje på faktura.

Betong for plansilo:
Å bygge plansilo i betong blir mer og mer populært ettersom lagring av gress i rundballer blir mindre aktuelt pga. ønske om å redusere plastforbruket. Det stilles egne krav til betongen som brukes til plansilo/forsilo da den må tåle syre fra gress. Kontakt oss så finner vi frem til riktig betong.

UNI-Block:
Betongblokker av returbetong produseres i former på de fleste av fabrikkene våre. Disse egner seg godt til å bygge støttemur, som plenavslutning eller de kan f.eks. brukes til å bygge båser for lagring av diverse utstyr. Les mer om UNI-Block og få tips til bruksområder her.

Unicon har fabrikker fra Mandal i sør til Steinkjer i nord og kan levere til landbruksprosjekter i ditt nærområde. Vi har alle typer betongbiler og pumper og kommer til overalt. Her kan du lese mer om bestilling av betong.

Bygging av plansilo. En god erstatning for rundballer.

Bygging av plansilo. En god erstatning for rundballer.

Bygging av ny driftsbygning på gård

Bygging av ny driftsbygning på gård

UNI-Block har mange bruksområder

UNI-Block har mange bruksområder

Betonggulv i fjøset på gård på Gran.

Betonggulv i fjøset på gård på Gran.

Oppbevaringsbåser i driftsbygning. Gård på Gran.

Oppbevaringsbåser i driftsbygning. Gård på Gran.

Bygging av driftsbygning/fjøs

Bygging av driftsbygning/fjøs