Herdetiltak betong

For å sikre betongens kvalitet, dvs. bestandighetsegenskaper og overflater, må det utføres herdetiltak rett etter utstøping. Herdetiltakene skal blant annet beskytte mot avdamping fra betongen, slik at overflaten ikke tørker ut raskere enn resten av betongen. Typiske herdetiltak er 1) herdemembran, 2)  vanning, 3) tildekking med plast (og isolasjonsmatter om vinteren). 

Detaljerte råd om utførelse og hvor lenge herdetiltakene skal vare kan du finne i: 
NS-EN 1360 Utførelse av betongkonstruksjoner; www.standard.no
Sintef Byggforskserien, blad 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner:
https://www.byggforsk.no/dokument/287/herdetiltak_for_betongkonstruksjoner