Hva er betongens miljøpåvirkning?

Det jobbes intensivt I bransjen for å redusere betongens klimagassutslipp. Betongens klimagassutslipp skyldes I hovedsak CO2-utslipp og energiforbruk fra produksjon av sementen som inngår i betongen. Betong har også mange fordeler, blant annet lang levetid, lite vedlikehold og evne til å magasinere varme. 

Unicon leverer lavkarbonbetonger som holder kravene i Norsk Betongforenings publikasjon nr 37 (NB 37) «Lavkarbonbetong». Les mer!