Hvor fort tømmer jeg et lass betong på 6 m³

Det er fri tømmetid på 30 minutter for inntil 6 m3 betong, 35 minutter for 7 m3 betong og 40 minutter for 8 m3 betong. Med normalt godt tilrettelagt byggeplass tømmer du lasset innenfor denne tiden. Ved tømmetid utover dette belastes du for hvert kvarter ekstra