Powerhouse Brattørkaia
- Nullutslipps kontorbygg i Trondheim

Bygget stor ferdig i 2019 og er et såkalt plusshus. Det vil si at det skal produsere mer energi enn det som går med til drift og det som er bundet i alle materialer.

Betongen er en sentral del av bygget for å få energiregnskapet til å gå opp. Bæresystemet i bygget er hovedsaklig i plasstøpt betong

En såkalt hybridbetong med ca 30 prosent mindre energiforbruk enn vanlig lavkarbonbetong er brukt og det har vært tett samarbeid melllom Skanska og Unicon for å produsere den riktige betongen. 

Du kan lese mer detaljert om prosjektet her

Foto: Byggutengrenser

Foto: Byggutengrenser

Foto: Byggutengrenser

Foto: Byggutengrenser
Unicon har levert betong blant annet til takene i Powerhouse. Takene er produsert spesielt med hensikt å magasinere varme. På dagen når det er varmt fanger taket opp varmen som det igjen slipper ut som oppvarming til bygget på natten.

Under bygging. Foto: Byggutengrenser

Under bygging. Foto: Byggutengrenser

Foto: Byggutengrenser

Foto: Byggutengrenser

Foto: Skanska

Foto: Skanska