KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE I OSLO


I 2013 leverte vi betong til store flater i oppholdsrommene på Kuben Videregående Skole. Det er lys betong med stein fra Kilemoen. Gulvet fremstår like flott i dag selv om tusenvis av ben hver uke tråkker over gulvene.

I tillegg til å levere betongen innvendig leverte vi betongen til uteområdene inklusive de store trappeområdene.