HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TIL OUTSTANDING

Nye Horten Videregående Skole sto klar til å ta i mot 1200 elever og 200 ansatte i september 2019. Skolen er et Plusshus dvs. at det produserer mer energi enn det forbruker. Klimagassreduksjonen er på hele 40% og skolen var ved åpning Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Bygget har den høyeste BREEAM-NOR sertifiseringen, nemlig Outstanding.

Totalentreprenøren Veidekke måtte utarbeide en preanalyse hva det som skulle prosjekteres etter, slik at poeng til BREEAM-NOR kunne samles. Lavkarbonbetong til pelene og kjelleren ble et viktig bidrag til å redusere CO2 utslippene. Betongen inneholdt helt ned til 180 kg CO2 ekvivalenter pr m3.

Andre tiltak som gjør skolen til til en av landets mest bærekraftiege bygg er taket som har ett av Norges største solscelleenergianlegg på hele 3.7000 m3. Av andre bærekraftige finurligheter kan nevnes at det i linoleumet på gulvet er skallrester fra kakaobøenner fra en sjokoladefabrikk.

 

Prosjektet har høstet flere utmerkelser og priser bla. Veidekkes Skandinaviske Miljøpris og Beste Offentlige Byggeprosjekt designfase i BREEAM Awards i konkurranse med mer enn 50 europeiske byggeprosjekter. 
Les mer og se bilder i artikkel på Bygg.no