Hardangerbrua - Norges lengste hengebru

Hardangerbrua sto ferdig i 2013. Som hovedleverandør av ferdigbetong har Unicon Mobil produsert og levert over 35.000 m³ betong. To skreddersydde betongfabrikker midt i anleggsområdet ble etablert for å sikre effektiv produksjon og transport, og bidra til betydelige besparelser. Blandeverk ble rigget i Smedvika på nordsiden av fjorden, og i Bu på sørsiden.

Selve tårnene og fundamentet de hviler på, er bygd av solid konstruksjonsbetong. De største utfordringene i prosjektet var støpingen av tårnfundamentene og forankringsplater, da hver av disse støpene varte i rundt 30 timer, og omtrent 900m³ ble levert.

Brua, som erstatter ferjesambandet Bruravik- Brimnes, er Norges lengste hengebro med et hovedspenn på 1.310 meter. Det er et kjørefelt i hver retning, i tillegg til gang- og sykkelvei. De enorme tårnene på hver side av brua rager hele 202 meter over fjorden, og er litt av et skue!