Storslått lansering av nye mer miljøvennlige betongbiler

Torsdag 24. juni ble våre to nye betongbiler lansert med brask og bram foran Rådhuset. Adm. dir. Eric Staurset og ordfører Marianne Borgen holdt snoren som bilene brøt da de kom kjørende inn på Fridtjof Nansens Plass til stor jubel. 

Bilene har batteridrevet elektrisk trommel og kan levere betong en hel arbeidsdag på kun én lading. De trenger ikke koble seg til byggeplasstrøm og avgir minimalt med støy. I tillegg kjører de på biodrivstoff. Bilene vil sørge for betydelig CO2 reduserte betongleveranser i Oslo og omegn fremover, og blir godt synlig på veien med sin særegne dekor. Unicon jobber kontinuerlig for grønnere leveranser og flere slike biler vil være på veiene om ikke lenge i andre deler av landet. 

Unicon er medlem av Næring for Klima i Oslo, et nettverk for å skape dialog mellom kommunen og næringslivet for å nå Oslos klimamål mot 2030, og hvor medlemmene forplikter seg til å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet. Lansering av miljøbilene sammen med økt leveranse av lavkarbonbetong er et viktig bidrag i denne sammenheng.

Eric Staurset og Ordfører Marianne Borgen står klar til snorbryting

Eric Staurset og Ordfører Marianne Borgen står klar til snorbryting

Foto: Byggeindustrien

Foto: Byggeindustrien

Foto: Oslo Havn

Foto: Oslo Havn

Et flott skue. Foto: Oslo havn

Et flott skue. Foto: Oslo havn

Ordfører, deltagere fra Unicon, transportør og Oslo Havn. Foto: Oslo Havn

Ordfører, deltagere fra Unicon, transportør og Oslo Havn. Foto: Oslo Havn

Foto: Byggeindustrien

Foto: Byggeindustrien

Fra venstre: Bent Nygren fra Unicon, Ordfører Marianne Borgen, bileier Johnny Teigen, sjåfør Szymon og Kjetil Hundekilen fra Unicon. Foto: Byggeindustrien

Fra venstre: Bent Nygren fra Unicon, Ordfører Marianne Borgen, bileier Johnny Teigen, sjåfør Szymon og Kjetil Hundekilen fra Unicon. Foto: Byggeindustrien

Fornøyd sjåfør Szymon

Fornøyd sjåfør Szymon

Marianne Borgen ville gjerne lære mer om bilen

Marianne Borgen ville gjerne lære mer om bilen
Se video av de nye bilene med elektrisk trommel

 

 

 

Juni 2021